Začetek projekta My Best Sports Day

Ideja projekta “My Best Sposts Day” je povečanje telesne aktivnosti otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah in jih navdihnila s tradicionalnimi evropskimi športi in igrami. Otroci s posebnimi potrebami zaradi fizičnih omejitev pogosto niso vključeni v številnih športih. Strokovnjaki iz držav partneric (Slovenija, Portugalska, Italija, Švedska in Turčija) bodo identificirali in zbrali obstoječe dobre prakse in koncepte na področju inovativnih pristopov pri motiviranju otrok s posebnimi potrebami za šport in povečali njihovo vključenost v športne dejavnosti. Projekt zagotavlja promocijo in izmenjavo evropskih tradicionalnih nacionalnih športov in iger med projektnimi partnerji ter jim omogoča, da lahko vključijo otroke s posebnimi potrebami.