O PROJEKTU

Projektna ideja je povečati raven telesne aktivnosti otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah in jih navdihovati s tradicionalnimi evropskimi športi in igrami. Delež učencev s posebnimi potrebami v posebnih osnovnih šolah glede na celotno generacijo učencev v evropskih državah se giblje med 2,7–11,9% (www.Eurydice.si, 2012). Otroci s posebnimi potrebami zaradi fizičnih omejitev se pogosto ne morejo sodelovati pri številnih športih in igrah. Strokovnjaki iz držav partneric (Slovenija, Portugalska, Italija, Švedska in Turčija) bodo identificirali in zbrali obstoječe dobre prakse in koncepte na področju inovativnih pristopov motiviranja otrok s posebnimi potrebami za šport in povečanju njihove vključenosti v športne dejavnosti. Projekt zagotavlja promocijo in izmenjavo evropskih tradicionalnih nacionalnih športov in iger med projektnimi partnerji ter poveča vključenost otrok s posebnimi potrebami v športne aktivnosti. Obstoječi objekti v lokalnih okoljih se bodo uporabljali za izvedbo tradicionalnih športnih iger (igrišča, športne dvorane itd.). Športne dogodke »My Best Sports Day« bodo organizirani v vseh državah partnericah ter jih intenzivno promovirali na spletni strani projekta, z letaki in na družbenih omrežjih. Otroci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah bodo sodelovali na dogodku, ki bo postal tradicionalen. V ta namen bomo ustanovili nacionalne odbore, ki jih bodo vključevali predstavnike športnih in izobraževalnih organizacij ter predstavnike lokalnih, regionalnih, lokalnih in nacionalnih skupnosti.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close