My Best Sports Day

Min Bästa Idrotts Dag är ett Erasmus + Sport-projekt med nummer 590320-EPP-1-2017-1-SI-SPO-SSCP. Projektets mål är att öka nivån på fysisk aktivitet hos barn med särskilda behov i grundskolan och inspirera dem med traditionella europeiska sport och spel.

logo-erasmus-plus

Nyheter om projektet

Senaste Nyheter & Projekt Aktiviteter

ÖKA FYSISK AKTIVITET

Traditionella idrotter och lekar kan bilda ”ryggraden” i ett samhälle, och skapa god känsla av samhörighet, samla folk och fördjupa känslan av stolthet. Bidra till att öka allas folkhälsa.

I detta projekt kommer vi att presentera olika nationella lekar och idrotter från Slovenien, Sverige, Italien, Portugal och Turkiet. Kulturarvet är mycket viktigt och genom detta projekt kommer vi att främja de nationella spelen från varje land på internationell nivå.

TRADITIONELLA IDROTTER & LEKAR

Traditional sports and games can form the backbone of a community, and further community spirit, bring peoples together and instill a sense of pride.

In this project we are going to present different national games and sports from Slovenia, Sweden, Italy, Portugal and Turkey. Cultural heritage is very important and through this project we are going to promote the national games from each country on an international level.

FRÄMJA INKLUDERING OCH IDROTT

Inkludering sker inte bara av sig själv; Den måste drivas proaktivt av alla intressenter!

Organisationer som handlar om idrott för personer med en funktionsnedsättning (Parasport) kan använda begreppet inkludering för att utveckla och bibehålla vissa av sina idrotter eller för att berika deltagande. t.ex. i Sport. Detta projekt kommer att inkludera alla barn, vi ska inkludera alla i deltagande i nationella spel.

Ladda ned en beskrivning av de valda nationella idrotterna och lekarna

Det här är ett dokument som beskriver de nationella idrotterna/lekarna

Nedladdning

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close