PROJEKTÖVERSIKT

Projektidén för min bästa idrottsdag är att öka barns fysiska aktivitet med speciella behov i grundskolan och inspirera dem med traditionella europeiska idrotter och lekar. Barn med speciella behov deltar ej i många idrotter på grund av sina fysiska begränsningar. Professionella experter i projektpartners länder (Slovenien, Portugal, Italien, Sverige och Turkiet) kommer att identifiera och samla befintliga goda lösningar och begrepp på området innovativa tillvägagångssätt vid motivation barn med särskilda behov inom idrott och öka deras deltagande i idrottsaktiviteter. Projektet säkerställer främjande och utbyte av europeiska traditionella nationella idrotter och lekar mellan projektpartnerna och gör det möjligt för dem att kunna engagera barn med särskilda behov.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close