PROJEYE GENEL BİR BAKIŞ

Projenin ana fikri ilkokul çağındaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların fiziksel aktivite seviyesini arttırmak ve onlara geleneksel Avrupa spor ve oyunları ile ilham vermektir. Belirli ilkokullarda bulunan özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin Avrupa ülkelerindeki tüm öğrencilere olan oranı %’de 2,7–11,9 arasında değişir (www.Eurydice.si, 2012). Fiziksel kısıtlamaları nedeniyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar birçok spora genellikle katılamamaktadırlar. Proje ortağı ülkelerdeki profesyonel uzmanlar (Slovenya, Portekiz, İtalya, İsveç ve Türkiye), özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların spora katılımlarını arttırmak ve sportif aktivitelere dahil olmaları yönünde onları inovatif/yenilikçi yaklaşımlar ile motive etmek için mevcut iyi uygulamaları ve kavramları tespit edecek ve bir araya getireceklerdir. Proje, proje partneri ülkeler arasında AB seviyesindeki Avrupa’ya özgü geleneksel milli sporların ve oyunların tanıtımını ve karşılıklı paylaşımını temin eder ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ile bir araya gelme fırsatı sağlar. Lokal çevrelerdeki mevcut tesisler, geleneksel spor ve oyunların uygulanması için kullanılacaktır (oyun alanları, spor salonları, vb.).  Biz, her bir partner ülkede organize edilecek olan “My Best Sports Day”- ‘Benim En İyi Spor Günüm’ etkinliğini proje web sayfası, broşür ve sosyal medya aracılığı ile yoğun bir şekilde destekleyeceğiz. Etkinliğe katılacak olan özel eğitime ihtiyaç duyan ilkokul çocukları geleneksel oyunları tecrübe etme fırsatı yakalayacaklardır. Bu nedenle, lokal, bölgesel ve ulusal seviyedeki toplum temsilcilerinin yanısıra spor ve eğitim organizasyonları tarafından bir araya getirilecek ulusal komiteler tarafımızca kurulacaktır.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close